The International Baccalaureate (IB) is a global leader in international education—developing inquiring, knowledgeable, confident, and caring young people. Our programmes empower school-aged students to take ownership in their own learning and help them develop future-ready skills to make a difference and thrive in a world that changes fast. The IB continuum of programmes are designed to develop well-rounded individuals who can respond to today’s challenges with optimism and an open mind. For over 50 years, our four programmes provide a solid, consistent framework and the flexibility to tailor students’ education according to their culture and context. IB programmes enable teachers to develop resilient, self-motivated young people who have the knowledge, skills, and sense of purpose they need to thrive throughout their lives and contribute to making the world a better place.


Facts about IB programmes and schools


The IB offers four educational programmes to more than 1.95 million students aged 3 to 19 across the globe. The IB programmes can be offered individually or as a continuum of international education.
 

Number of schools offering IB programmes

 

As of February 2024, there were over 8,000 programmes being offered worldwide, across over 5,700 schools in 160 countries.


Facts about the organization


A foundation registered in Switzerland, the IB is non-profit. It is governed by an elected Board of Governors, which appoints the Director General, sets the strategic direction of the organization, adopts a mission statement, makes policy, oversees the IB's financial management, and ensures the autonomy and integrity of IB Diploma Programme examinations and other student assessment. Board membership represents cultural and geographical diversity.

 

The main sources of IB income are:


authorization and evaluation fees
workshops and conferences
publications
annual school fee
examination fees
other fees, including donations.

 

Students at International Baccalaureate® (IB) World Schools are given a unique, challenging and diverse education.

 

IB learners are:


encouraged to think critically and solve complex problems
encouraged to drive their own learning
a core part in educational programmes that can lead them to some of the highest-ranking universities around the world
more culturally aware through the development of a second language
able to engage with people in an increasingly globalized, rapidly changing world.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Međunarodni program diplome (IB) globalni je lider u međunarodnom obrazovanju—razvija radoznale, obrazovane, samouvjerene i brižne mlade ljude. Naši programi osnažuju učenike školske dobi da preuzmu odgovornost za vlastito učenje i pomažu im u razvoju vještina potrebnih za budućnost kako bi napravili razliku i uspjeli u svijetu koji se brzo mijenja. Kontinuum IB programa osmišljen je kako bi razvio cjelovite osobe koje mogu odgovoriti na izazove današnjice s optimizmom i otvorenim umom. Već više od 50 godina naši četiri programa pružaju čvrst, dosljedan okvir i fleksibilnost za prilagodbu obrazovanja učenika prema njihovoj kulturi i kontekstu. IB programi omogućuju nastavnicima da razviju otporne, samomotivirane mlade ljude koji posjeduju znanje, vještine i osjećaj svrhe potreban za uspjeh tijekom cijelog života i doprinos stvaranju boljeg svijeta.

 

Činjenice o IB programima i školama
 

IB nudi četiri obrazovna programa više od 1,95 milijuna učenika u dobi od 3 do 19 godina diljem svijeta. IB programi mogu se nuditi pojedinačno ili kao kontinuum međunarodnog obrazovanja.

 

Broj škola koje nude IB programe
 

Do veljače 2024. godine diljem svijeta nudilo se više od 8.000 programa u preko 5.700 škola u 160 zemalja.

 

Činjenice o organizaciji
 

Kao zaklada registrirana u Švicarskoj, IB je neprofitna organizacija. Upravlja ga izabrani odbor guvernera, koji imenuje glavnog direktora, postavlja strateški smjer organizacije, usvaja misijsko izjavu, donosi politike, nadzire financijsko upravljanje IB-a i osigurava autonomiju i integritet ispita IB programa diplome i drugih ocjenjivanja učenika. Članstvo u odboru predstavlja kulturnu i geografsku raznolikost.

 

Glavni izvori prihoda IB-a su:


naknade za autorizaciju i evaluaciju
radionice i konferencije
publikacije
godišnje školarine
ispiti
ostale naknade, uključujući donacije.

 

Učenici u međunarodnim školama programa Međunarodne diplome (IB) dobivaju jedinstveno, izazovno i raznoliko obrazovanje.

 

Učenici IB-a:

 

potiču se na kritičko razmišljanje i rješavanje složenih problema
potiču svoje vlastito učenje
bitni su dio obrazovnih programa koji ih mogu odvesti do nekih od najbolje rangiranih sveučilišta diljem svijeta
postaju kulturološki osviješteni kroz razvoj drugog jezika
sposobni su komunicirati s ljudima u sve globaliziranijem, brzo mijenjajućem svijetu.