Text/HTML

 

SiLab je Erasmus+ projekt kojim će učenici steći vještine tražene na tržištu rada kao što su inovacija, kreativno razmišljanje i digitalne vještine. U sklopu projekta kreirat će se inovativni laboratorij za škole - iLab.

 

Za više o SiLab projektu kliknite OVDJE.

 

Za izvještaj s međunarodnog susreta u Mađarskoj kliknite OVDJE.

 

Za izvještaj s međunarodnog susreta u Portugalu kliknite OVDJE.

 

Za izvještaj s međunarodnog susreta u Grčkoj kliknite OVDJE.