Text/HTML

U ponedjeljak 6.3.2023. održana je konferencija „Vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi“ u RiHub-u u Rijeci, u sklopu projekta "(Su)djelujem - vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi".

 

Nositelj projekta je udruga Delta koja je organizirala ovu konferenciju, a naša škola je partner udruzi u provedbi projekta. 

 

U konferenciji su sudjelovali/e Stella Denona, predstavnica 4.e razreda i predsjednica Vijeća učenika, Teo Vukorepa, predstavnik 1.c razreda, Noel Kranjac, učenik 1.e razreda, Romano Žic, predstavnik 3.a razreda, Erik Černeka, predstavnik 3.IBDP, stručna suradnica psihologinja Sabina Saltović i ravnateljica škole Jane Sclaunich. Konferencija je okupila 34 sudionika/ica, a osim naše škole, sudjelovali su i učenici i učenice iz Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Medicinske škole u Rijeci, Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka i Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka. Provedene su zanimljive aktivnosti, od učeničkih inspirativnih predstavljanja rada svojih vijeća učenika, preko dinamične panel rasprave, do aktivnog promišljanja i osmišljavanja novih aktivnosti za podizanje razine demokratske kulture svoje škole. Osim sudjelovanja u predviđenim aktivnostima, sudionici su iskoristili priliku i za međusobno umrežavanje. 

 

Više o konferenciji možete pročitati OVDJE